Talo- ja korjausrakentaminen

#

Ahma insinöörit Oy keskittyy talonrakennusalalla vaativien korjaus- ja uudisrakennushankkeiden rakennuttamiseen ja valvontaan, joista asiantuntijoillamme on laaja-alainen kokemus niin rakennus- ja kuin taloteknisten töiden sekä työturvallisuusasioiden osalta.Tämän lisäksi meillä on laajaa ja syvällistä osaamista sisäilmaongelmiin, energiatehokkuuteen ja rakennusfysiikkaan liittyvistä aihealueista. Olemme mm. kehittämässä kunnille sisäilmaongelmaiseen kohteeseen räätälöityjä toimintamalleja ja ohjeita, jotka kattavat koko hankeketjun.

Hankkeen onnistumiseen ja rakentamisen lopputuloksen laatuun voidaan vaikuttaa eniten projektin alkuvaiheessa mm. suunnitteluratkaisuja pohdittaessa. Tämän lisäksi hankkeen jokaisessa vaiheessa on löydettävissä näkökulmia, jotka edesauttavat projektin onnistumista ja rakentamisen laadun parantamista. Jokapäiväisessä toiminnassamme pyrimme tuomaan esille näitä näkökulmia.

Yhteistyökumppaninamme asiakas saa palvelut läheltä. Palvelemme mielellämme niin julkisia kuin yksityisiä asiakkaita ja toteutamme isojen hankkeiden lisäksi myös pienet projektit. Viemme hankkeen koosta riippumatta läpi kustannustehokkaasti ja taustalla on aina sama luotettavuus ja monipuolinen asiantuntijuus.

Olemme riippumaton yksityisesti omistettu rakennuttajakonsulttitoimisto, joka tuntee paikalliset suunnittelijat, rakennusurakoitsijat ja toimittajat ja auttaa asiakasta valitsemaan näistä sopivimmat.

YHTEYSTIEDOT

Saara Kippo
toimitusjohtaja
040 841 7919


Referenssit