Infra- ja aluerakentaminen

#

Ahma insinöörit Oy tarjoaa infrarakentamiseen kokonaisvaltaisia projektinjohto- ja rakennuttamispalveluja. Olemme olleet toteuttamassa vaativia infrahankkeita eri toteutusmuodoilla niin julkisille kuin yksityisille asiakkaille. Kokemuksemme kattaa laajasti erityyppiset infrarakentamisen projektit kuten liikenne-, satama- ja kaivoshankkeet.

Infrarakentamisen palvelumme kattavat koko hankkeen aina hankesuunnittelun aloituksesta kohteen käyttöön ottoon ja takuuaikaan. Henkilöstömme asiantuntemus takaa osaamisen ja parhaan mahdollisen laadun muun muassa kustannusten ohjauksessa, aikatauluttamisessa, hankintamenettelyssä, rakentamisessa ja kohteen käyttöönotossa. Osaamisemme suurten investointihakkeiden hankinnoista auttaa asiakastamme valitsemaan kokonaistaloudellisimman projektin toteutusmuodon.

Aluerakentamisessa olemme erikoistuneet rakentamisen aikaisen logistiikan hallintaan. Aluerakentamisen logistiikka voidaan jakaa kahteen pääryhmään: liikennejärjestelyihin ja alueen käytön hallintaan. Tavoitteena näiden osa-alueiden ohjauksessa ja valvonnassa on, että ne tukevat alueen rakentamista oikeassa järjestyksessä, sujuvasti, turvallisesti ja oikea-aikaisesti. Vuosien kokemuksemme suurten aluerakentamiskohteiden rakennusaikaisen logistiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta luo vahvan osaamisen alalle.

YHTEYSTIEDOT

Saara Kippo
toimitusjohtaja
040 841 7919

Ari Näätänen
johtaja
040 779 6892


Referenssit